Ketecor

Eesti suurim voldikkardinatehas

Privaatsuspoliitika

 

Teeme kõik endast oleneva, et luua teiega usaldusväärne suhe, mida hoida. Käsitleme teie kohta käivat teavet ainult selliselt, mis seda usaldust õigustavad. Järgnevalt kirjeldame, kuidas me seda teeme, muu hulgas infot selle kohta, millist teavet me kogume ning kuidas me seda kasutame ja kaitseme, eesmärgiga muuta paremaks teile pakutavat sisu, tooteid, reklaame ja teenuseid.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mis on konkreetselt või kaudselt eraisikuga seostatavad andmed, mida Ketecor kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse saamiseks kas siis otse või kolmandate isikute kaudu. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või mujal (nt. müügiesinduses kohapeal, edasimüüja või koostööpartneri juures)
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie esinduses või edasimüüja juures isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel

Isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutame kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Lisaks saame teavitada kliente Ketecori tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Kui te ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teid huvitada võivatest toodetest, saate ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Ketecor avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Ketecor OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmanda osapoolena peame silmas näiteks partnerit, kelle ülesandeks on toodete transport või paigaldus.

Kogutud isikuandmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud sälitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui Ketecoril on lubatud saata teile turundusmaterjale. Lisaks võib meil olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada teatud osa teie isikuandmetest 10 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.

Isikuandmete kaitse

Ketecor rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kui teil tekib kahtlus, et teie isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, andke meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väiksena. Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme kliendilepingu lõpetamise avaldusena.

Küpsised ja muud tehnoloogiad

Lisaks võime kasutada Ketecori poolt kuvatavatel veebisaitidel üldiste veebiteenuste osutamiseks küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid. Kogume andmeid, mida kasutaja meile meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste kaudu saadab (nt. nimi, e-posti aadress, telefoninumber). Lisaks kogume ka teie arvutist või seadmest andmeid, nagu IP-aadress, teie eelistatud interneti brauser ja keelesätted. Neid andmeid kogutakse teenuste, muu hulgas Google Analytics Solutionsi, kaudu. Teie nõusolekul lubavad rakendused teil ka asukohateenuseid kasutada, näiteks meie lähima müügiesinduse leidmiseks.

Muude andmete kogumine

Kogume ka andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele-eelistus, asukoht). Veel võime koguda andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie edasimüüjate salongides ja koostööpartnerite juures. Neid andmeid koondatakse ja kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ning saaksime teada, millised veebisaidi toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me temast hoiame ning neid soovi korral alati parandada, muuta või kustutada. Kui soovite oma õigusi rakendada, muuta või kustutada andmeid, võtke palun ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

Turvalisus

Kõiki meile teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena. Meil on kehtestatud mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Juurdepääs andmete muutmiseks ja kuvamiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või kliendilepingu sõlmides on klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ketecoril on õigus seda privaatsuspoliitikat regulaarselt muuta. Ajakohane info on veebisaidil alati kättesaadav.

Võtke meiega ühendust

Privaatsuspoliitikat või andmetöötlust puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega ühendust e-postil info@ketecor.ee

Kas oled valmis tellima? Vajad veel lisainfot?

Hinnapäring

Palun kirjelda, mille jaoks pakkumist soovid, vastame 48h jooksul!