KETECOR

Ketecor Oü pakub tellimuspõhiselt valmistatud aknakatteid ja markiise. Ketecor on sotsiaalselt vastutustundlik ettevõte, kus hoolitakse keskkonnast, ettevõtte töötajatest, klientidest ja teistest ettevõtet ümbritsevatest inimestest. Ketecori eesmärk on aidata kaasa parema ühiskonna loomisel. Ettevõtte juhtimises ja igapäevategevustes arvestatakse erinevate osapoolte vajadustega ning luuakse lisandväärtust kõigile huvigruppidele.
Ketecor OÜ
tel. (+372) 5695 5880
info@ketecor.ee
Kiriku tee 6, Urge
Raplamaa, Estonia 79743

© Copyright Ketecor OÜ. Kõik õigused kaitstud.